Ara

Takdir 3 kısımdır

En son güncellendiği tarih: 16 Şub 2019

1- Takdiri Muallak-Allah'u tala bunu duaya veya davaya baglı kılmıştır.

2- Takdiri Mübremdir-Bu hiç kimseye bağlı değildir, ne yazılmışsa aynen vuku bulur.

3- İlmi ilahide olan Takdir.

Levhi mahfuzda Muallak veya Mübrem olarak yazilmamistır.

Bunu Yüce Mevla çok sevdiği kullarina husisi olarak bahşettiğini arz eder.

Yigit olan Kaderle münazaa edendir. Ona Muvafakat eden değildir.

İşte bu söz kaderın bu kısmı için söylenmistir.


-Bütün İnsanlar 4 kısımdır

1- Namertlerdir, bunlarin derdi dünyadır.

2- Mertlerdir bunlar dünya ve Ahirete talib kişilerdir.

3- Bunlar Allah'ı ve Ahireti isterler.

4- Yiğitlerdir-Bunlar yalnız Rabbimizin Cemalini isterler. Dünya ve Ahiretle işleri yoktur.

- Bu Şerefli Nakşibendi tarikatında mahrumiyet yoktur.

- Ezeli Jedbahtlığı olan kişi bu tarikattan nasiplenemez.

- Her kim bu kapiya geldiyse mahrum kalmayacaktır.
TARİKAT İCAZETİ


Pirlerimiz icazet mertebelerinin kısımları


1- İlk yeri kalptir.

2-İkincisi Nefistir.

3-Üçüncüsü Kemalattır.


Bu zevvanda Bazı evlıyalar Mürid henüz Kemalata ermiş değil (yani noksan) olduğu halde

icazet vermişlerdir. Buda sakıncalıdır.


24 görüntüleme