DERVİŞİN GELİŞ, GİDİŞ HALLERİ 

 

1.Boş Gelir, Dolu Gider Bir kişi mürşidi ziyarete geldiği zaman, içinden mürşidin huzuruna gelmeden önce `Gideyim de o mürşidi göreyim feyiz ve bereket alayım' der ise ve de öyle gelir ise işte o zaman o kişi dolu gider. 

 

 

2.Dolu Gelir, Boş Gider Kişide ilim ve azıcık irfan var ise 'Bir gidip görelim, nasıl evliya imiş?' Deyip gelen kişi mürşidin huzurundan boş döner. Çünkü onlarda gurur, nefis ve bencillik vardır. Böyle düşünen kişi mürşidin huzurundan boş döner. 

 

3.Dolu Gelir, Dolu Gider ilim, irfan sahibi olsun veya olmasın kişi, `Gideyim, mübarek zatı göreyim, onların (evliyaların) dilleri dualıdır. Gidelim de dualarını alalım. Mübarek zattan feyiz ve bereket alalım.' Deyip gelen kişi mürşidin huzurundan dolu ayrılır. 

 

4.Boş Gelir, Boş Gider Bir kişi evinden çıkıp gelir veya arkadaşı ile gelir ise mürşid'de kusur ve ayıp ararsa, mürşidin halini ve hareketini beğenmez bu nasıl evliya der ise bu kişi mürşidin huzuruna boş gelir ve mürşidin huzurundan boş ayrılır.