Eüzu billahi mineşşeytanirracim
                                               Bismillehirrahenirrrahiim
Elhamdü lillahi rabbil alemin. vessaletü vesselamu ala rasuline Muhammedin
ve ala alihi vesahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel
minna  inneke entessemi ul alim. Vetüb aleyna ya Mevlana inneke
entettevvabürrahim. Vehdine ve vevefikne ilel hakki ve ila tarikkummustakiım.
Bi bereketil  kuranil azim. ve bi hürmetike ya erhamerrahimiin.
    Ya ilahel alemin okunan kur anı kerimi getirdiğimiz salatü selamları yapılan zikri şerifi
dergahı izzetinde kabul eyle ya rabbi. Hasıl olan sevabı, evvela peygamber (sav)
efendimizin mübarek , mutahhar, mücella  ruhu şeriflerine hediye eyledik ikram eyle ya 
rabbi. Rasulu Ekrem efendimizi bizlerden hoşnut  ve razı eyle. Onun ahlakı ile ahlaklı
yaşamayı bizlere de ihsan eyle ya rabbi. Rasulü Ekrem  efendimizin şefaatına
cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammedi  nail eyle yarabbi . Saniyen bütün 
peygamberani izam ehli beyti  guzin sahabeyi kiram evliyayı arifin meşayihin ve 
müridin ehli iman ve ehli islamın  ruhlarına hediye eyledim kabul eyle yarabbi. Pirimiz Hacı
Halil ef.Hz.lerinin ve mürşidimiz Hacı Hüseyin ef. Hz.lerinin mübarek ruhlarına hediye
eyledik ikram eyle ya Rabbi. Ya rabbi bizlerin tanışmamıza, zikrullah'ın yapılıp yayilmasina vesile 
olan üstadı azam efendimiz gönül sultanımızın ve sadık ihvanatının da ruhaniyeti
alilerine ikram eyle ya rabbi. Burada bulunan cemaatımızın ahirete intikal etmiş olan bil
cümle imanlı geçmişlerimizin ruhlarına vasıl eyle yarabbi. Cemi geçmişlerimizin
kabirlerini pür nur eyle, gönüllerini bağu cinan eyle, cennet ve cemalinle müşerref eyle ya 
rabbi.
                        Ya rabbi ümmeti Muhammed e birlik dirlik ihsan eyle. Gençliğin sinesine
kur an nurunu nakşeyle, hidayet nurunu lütfeyle ya rabbi. Cümlemizi yüce
piranımızın ve sultanımızın himmetini üzerimize sayaban eyle.  Zikrullahın arz üzerine
yayılmasını nasib ve mukadder eyle Zikrini kalblerimizden ve dillerimizden tevhid 
nurunu aleme tenvir eyle. Birlik ve beraberliğimizi tasavvuf  yolunda daim ve kaim 
eyle. Bizleri seni zikreden sana  şükreden kullarından eyle ya Rabbi. Yurdumuzu 
milletimizi birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Kendine layık kul, peygamberimize layık
ümmet, eren evliya ullah'ına (hacı babamıza) layık Elat olmayı nasib eyle yarabbi.
            Yapılan duayı Mekkei mükerreme de vukufu Arafatta ve Ravza-i  mutahharada
yapılan ve kabul olunan dualar zümresine  ilhak eyle. Amin bi hürmeti  Taha ve Yasin.
Rabbena Atina fiddünya haseneten ve fil ahireti  haseneten ve kına azebennar.
Rabbenağ firli veli valideyye velil mu'miniyne yevme yekumul hisab Bi rahmetike 
ya erhamerrahimiin. Essaletü vesselamu aleyke ya Rasul Allah essalattü vesselamü aleyke
ya habiballah . essaletü vesselamu aleyke ya seyyidel  evveline vel ahirin velhamdü lillahi
rabbil alemin.
                                                                  EL FATIHA 

​​

 • Muhakkak Allah emaneti ehline vermenizi emreder

 • Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi

 • Fetret Devresi

 • Hacı Babamızın Evlatlarına Nasihatları

 • Hacı Babamızın Halifeleri

 • İmtihan Dünyası                    

 • Allah ve Resülü’nün dilinden dökülen inciler 

 • Peygamberimiz Bir Sohbetinde buyurdular ki

 • Sohbet

 • Takva

 • Tasavvuf

 • Yaratılanı severiz yaratandan ötürü

 • Zikir

 • Hz.YUNUS ‘ dan (K.S.)

 • Rabıta ile İlgili Âyetler Kudsi Hadisler ve Hadisi Şerifler

 • Letaife Hamse

 • Mürakebe Makamları

 • Nebî âşığı şair Nâbî

 • Dervişin Geliş, Gidiş Halleri

 • Takdir

 • Kişinin Sevgisi

 • Nakşibendi Tarikatının Kaideleri ve Kandilleri

SAYFALAR