Hacı Babamızın İkinci Vasiyeti
Euzu Besmele ile Essalamu Aleyküm
Verahmetullahi Veberekatühü
Haci Babamizin Kendi Ağzından Zikrullah İdaresine ve
İdamesine Talip Olanlara 2.ci Vasiyet Senedi

 

Zikrullahın üzerinde Hacı Babamızın vazifeli bıraktığı evlatlarının tümünden ve minnettarlığı ile arzu ettiklerini üç bölümde toplamıştır:

1-Yavrularımın, kendilerinde en ufak varliğa kaçan nefsani isteklerin arzu ve heveslerine uygun rabıta ‚murakabe ,rüya ‚hal ve kallerinde tamaha kaçan en ufak bir nokta kendi bünyelerinde görememeleri gerekir. Çünkü Pirlerimizin ,bilumumları varlıktan kaçmışlar. Yokluğu ve Hiçliği başlarına taç olarak giymişlerdir. 12 Pirimizin tek nokta üzerinde almış oldukları kararı :Kerametten kaçmışlar ,istikamettin üzerinde sabit kalmışlardır.

 

2-İkinci bölüme gelince , Yavrularımız Allahımızın bütün emirlerini kendi nefislerinde tatbik edip yani abdest ,namaz ,zikir ,oruç ,tüm nafile ibadet ve taati daima ganimet bilip, takva yolcuğunun en ince noktasin mübarek gözlerinden kaçırmamalıdırlar. Aşık Yunus divanında : <<Kılı kırk’a yardım ,parçasını kalın gördüm.>> demesine uyulursa umulur ki en ufak bir ak-saklık yapmadan, Piranımızın yolu ile ,Resulu Ekremimizin şefaati uzmaları ile Rabbimize büyük vakarla ,rahat bir yolculukla kavuşuverirler.

 

3- Tüm vavrularımız. Allahımıza doğru yolculukların temiz, nizam ve intizam içinde

olduğunun işaretleri :iyi bilmelidirler ki , her evladımızın etrafındaki yavrularının rüya ,rabıta, hal ve gidişleri ve şeriata bağlılıkları ile yolculuklarında edep ve haya'yı hedef olarak almalıdırlar. Buradan kendilerini her saniye imtihanı ilahide oldugunu unutmamalıdırlar. Amin bi hürmeti Taha ve Yasin Essalamu aleyküm verahmetullahi veberekatuhü.

EL - HAC HACI HÜSEYiN YILDIZ

​​

 • Muhakkak Allah emaneti ehline vermenizi emreder

 • Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi

 • Fetret Devresi

 • Hacı Babamızın Evlatlarına Nasihatları

 • Hacı Babamızın Halifeleri

 • İmtihan Dünyası                    

 • Allah ve Resülü’nün dilinden dökülen inciler 

 • Peygamberimiz Bir Sohbetinde buyurdular ki

 • Sohbet

 • Takva

 • Tasavvuf

 • Yaratılanı severiz yaratandan ötürü

 • Zikir

 • Hz.YUNUS ‘ dan (K.S.)

 • Rabıta ile İlgili Âyetler Kudsi Hadisler ve Hadisi Şerifler

 • Letaife Hamse

 • Mürakebe Makamları

 • Nebî âşığı şair Nâbî

 • Dervişin Geliş, Gidiş Halleri

 • Takdir

 • Kişinin Sevgisi

 • Nakşibendi Tarikatının Kaideleri ve Kandilleri

SAYFALAR